Oružje na crni barut - C kategorija

PIŠTOLJ ARMY SPORT NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARMY SPORT mod. William Parker .45     P29355  

PIŠTOLJ ARTAX NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ATRAX mod. Mortimer .44     P0046  

PIŠTOLJ PEDERSOLI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PEDERSOLI mod. Dueling .45     PD45228  

PIŠTOLJ ARDESA NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARDESA mod. Europa .45     14-13-014052-10  

PIŠTOLJ PEDERSOLI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PEDERSOLI mod. Dueling .45     PD10059  

PIŠTOLJ PEDERSOLI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PEDERSOLI mod. Kentucky .45     PD23029  

PIŠTOLJ BONDINI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
BONDINI mod. William Moore .45     5923  

UBERTI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
UBERTI mod. Colt 1861 .36     A47334  

COLT - ITALIAN NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
COLT-ITALIAN mod. 1860 Army .44     A40943  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Colt 1860 Navy .44     116035  

REMINGTON NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
REMINGTON mod. Italian 1858 .44     076701  

COLT WESTERN ARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
COLT WESTERN ARMS mod. New York .36     9390  

UBERTI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
UBERTI mod. Remington 1858 .44     D29397  

PIETTA NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PIETTA mod. Colt 1851 Delux .44     413762  

UBERTI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
UBERTI mod. Remington 1858 .44     137976  

RUGER NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
RUGER mod. Old Army .44     140-22465  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     015187  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     013019  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     024910  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     027488  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     024600  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     028865  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Roger and Spencer .44     C20117  

ARMY SAN PAOLO NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARMY SAN PAOLO mod. Roger and Spencer .44     004087  

RUGER NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
RUGER mod. Old Army .44     145-19053  

ARMY JAGER NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARMY JAGER .45     25396  

ARMY SPORT NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARMY SPORT mod. Zouave .58     B42190  

ARDESA NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARDESA mod. Fowler .12     14-13-03472-07  

ANTONIO ZOLI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ANTONIO ZOLI .12     20477  

PARKER HALE NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PARKER HALE mod. Volunteer 451     328  

PARKER HALE NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PARKER HALE mod. Enfield 1855 58     5518  

ARDESA NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARDESA mod. Kentucky 45     14-13-029967-14  

ARMY SPORT NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARMY SPORT mod. Kentuckian 50     438922  

ARDESA NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARDESA mod. Hawken 45     14-13-013685-15  

EUROARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
EUROARMS mod. Hawken 45     034469  

PEDERSOLI NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PEDERSOLI mod. Plainsman 45     24442  

NAVY ARMS NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
NAVY ARMS mod. Carbin 44     1422  

PARKER HALE NOVO

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
PARKER HALE mod. Enfield 58     7432  

ANTONIO ZOLI- black powder

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ANTONIO ZOLI- black powder .58 64 cm   22389  


ARDESA - Rangle Rifle

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ARDESA - Rangle Rifle .45 71.5 cm   14-13-002303-17  


HAWKEN - Rifle

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
HAWKEN - Rifle .58 73.5 cm   457637  


HAWKEN - Rifle 1858

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
HAWKEN - Rifle 1858 .50 73.5 cm   381859  


HAWKEN - Rifle 1858

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
HAWKEN - Rifle 1858 .58 73.5 cm   457633  


HAWKEN - Rifle 1858

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
HAWKEN - Rifle 1858 .50 73.5 cm   461759  


ANTONIO ZOLI - black powder

Image description


  Kalibar Dužina cevi Kundak Fabrički broj Napomena
ANTONIO ZOLI - black powder .12 84 cm   32090